Vædderbos Skole og STU består af 2 afdelinger

En grundskole med elever fra 6. klasse til 10. klasse, og en STU-afdeling med unge fra 16 til 25 år.
Skoletilbuddet er til udsatte børn og unge, som har socio-emotionelle vanskeligheder i en sådan grad, at de ikke kan inkluderes i ordinære skole- og uddannelsestilbud.
Ungegruppen er karakteriseret ved at have en skolehistorik med mange skift og nederlag, hvilket fordrer et særligt anerkendende og støttende læringsmiljø med mulighed for vidtgående, kompenserende specialundervisning. Vi tilrettelægger og afstemmer undervisningen og vejledningen, så det passer præcist til den enkeltes helt særlige behov.