Formål med grundskolen

Skolen henvender sig til elever, der har behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Formålet er at give eleverne en undervisning, der opfylder kravene i Folkeskoleloven og som på sigt sætter eleverne i stand til at modtage undervisning i et ordinært skoletilbud.

Det tilstræbes i alle skolens aktiviteter at følge Undervisningsministeriets retningslinjer for undervisning, herunder Folkeskolelovens formålsparagraf.
Under hensyntagen til de særlige problemstillinger vores elevgruppe har, vil vi ligeledes tilstræbe at følge henholdsvis trinmål og slutmål for de enkelte fag. Al undervisning vil blive tilrettelagt med udgangspunkt i disse overordnede, langsigtede mål.