Hverdagen

Når en elev begynder på Vædderbos Skole, bliver han/hun mødt med anerkendelse og respekt. Vi sørger for, at eleven bliver en del af fællesskabet, og at eleven oplever en tryg og struktureret hverdag, som kan være med til at skabe ro og balance.

Elevens trivsel, identitet og selvværd sikres gennem kommunikativ og personlig udvikling.

Mødetid på skolen er mandag til fredag fra 8.00 til 15.00.

Der bliver serveret fælles formiddagskaffe kl. 9.00 og frokost kl. 12.00

I pauserne er der mulighed for at deltage i forskellige sociale aktiviteter, eksempelvis bordtennis, bordfodbold, dart og diverse spil.

Lærerne deltager og udgør det nødvendige stillads, som er fundamentet for den enkelte elevs sociale udvikling og trivsel.

Skoleåret indeholder terminsprøver, udlevering af karakter to gange årligt, temadage, projektuge herunder projektopgaver og OSO, skole – hjem samtaler og traditioner så som motionsdag, juleklippedag, morgensamlinger i december, Luciaoptog, præstebesøg i december, juleafslutning, tøndeslagning til fastelavn, sommerudflugt og dimission.

Skolen har et tæt samarbejde med bostederne og forældrene.