Målgruppe

Skolen henvender sig til elever, der på indskrivningstidspunktet ikke kan inkluderes i folkeskolen, end ikke med vidtgående støtte. Altså til elever, der har behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk indsats.

Målgruppen er karakteriseret ved at have en ujævn faglig, personlig og social udviklingsprofil oftest med talrige skoleskift og nederlag til følge. Ligeledes har målgruppen en mangelfuld evne til affekt- og selvregulering.