Visitation

Vædderbos skole er godkendt af Morsø Kommune til 20 elever, jf. § 20 stk. 5 i folkeskoleloven. Vi tilbyder individuelt tilrettelagt undervisning fra 6. klasse til 10. klasse. Under særlige omstændigheder kan PPR visitere til et 11. skoleår.

Visiteringen foretages af hjemkommunes PPR i samarbejde med Morsø Kommunes PPR. Morsø Kommune har den tilsynsførende myndighed.

Når PPR Morsø giver besked til skolen om en visiteret elev, indkalder skolen eleven til en for samtale og rundvisning på skolen.

Al undervisning tilrettelægges naturligvis individuelt efter den enkelte elevs kompetencer, potentialer og særlige behov uafhængigt af klassetrin.