Dokumentation og kompetencebevis

Uddannelsen tilrettelægges med afsæt i uddannelsesplanen, som er udarbejdet af UU-vejlederen, den unge og Vædderbos STU. Uddannelsen udgør minimum 840 klokketimers undervisning årligt og følger Morsø Kommunes ferieplan.

Alle studerende har en individuel uddannelsesplan, som beskriver målsætninger og dokumenterer udvikling.

Der er opstillet en række målsætninger for afklaringsforløbet, som hjælper os med at finde den enkelte unges personlige udviklingsmål.
Vi arbejder i perioder på 3 måneders varighed. Til disse perioder er der opstillet mål inden for kognitiv forståelse, følelser, holdninger, motivation, socialsamspil og praktiske færdigheder. Målene evalueres med en kort skrivelse samt en note ud fra vore evalueringsværktøjer.

Ved gennemført uddannelse udstedes kompetencebevis.

Der er løbende opfølgningsmøder med UU og jobcenter.

Morsø Kommune har den tilsynsførende myndighed med Vædderbos STU.