Linjer og tværfagligt univers

Vi har udviklet og skabt nogle bevægelige læringsrum, der er åbne i forhold til indhold og form og som udgør relevans i forhold til de unges interesser og livssituation. Vi tilbyder 2 praktiske linjer: Ernæring og Værkstedet, som de studerende kan vælge sig ind på. Man har som studerende 3 dage om ugen på de praktiske linjer og 2 dage om ugen med almendannede undervisning.

Den almendannede undervisning kan indeholde:

  • Bo-undervisning, privatøkonomi, sund kost og motion, personlig hygiejne.
  • Social færdighedstræning: At være en god ven/veninde, at være i offentlige rum, kendskab til andres grænser og reaktionsmønstre, samarbejde med en eller flere personer, kendskab til sociale spilleregler, at være en aktiv del af samfundet.
  • Arbejdsmarkedslære handler om, hvilke krav og forventninger den unge vil møde på en mulig arbejdsplads. Herunder vil den unge komme på virksomhedsbesøg i lokalsamfundet. Der er også mulighed for etablering af praktikpladser, såvel internt som eksternt.

Den faglige undervisning:

  • Den faglige undervisning kan indeholde: Undervisning i udvalgte fag, fx dansk, matematik og engelsk. Dette er med henblik på opkvalificering ud fra den unges ønsker og niveau.

Vejledning:

Vi har fagfolk til at varetage undervisningen i samarbejde med pædagogisk personale. Det betyder, at de unge får det bedste fra begge verdener – en høj faglighed og en kompetent pædagogisk ramme for undervisningen.

  • Som studerende får man tildelt en vejleder. Det er den unges og vejlederens opgave i samarbejde at holde fokus på målsætningerne og den positive udvikling. Der er skemalagt en times vejledning om ugen.
  • Personlig udvikling, Kendskab til egne potentialer og kompetencer, kendskab til egne grænser og reaktionsmønster, tage ejerskab over eget liv og færden, forholde sig til evt. diagnoser, selvstændighed og selvværd.