Målgruppe

Vædderbos STU er for unge mellem 16-25 år, der ikke på nuværende tidspunkt er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

Uddannelsen tilbydes i henhold til gældende STU lovgivning samt bekendtgørelse for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Uddannelsen tager i alt 3 år. Denne skal dog senest afsluttes indenfor 5 år efter påbegyndt uddannelse. Uddannelsesstart forudsætter en underskrevet kontrakt mellem kommunen og skolelederen.

Målgruppen er karakteriseret ved at have en ujævn faglig, personlig og social udviklingsprofil oftest med talrige skoleskift og nederlag tilfølge. Ligeledes har målgruppen en mangelfuld evne til affekt- og selvregulering.

Forældre skrivelse