Værdier og menneskesyn

På Vædderbos STU arbejder vi ud fra en kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik (KRAP).

Vores udgangspunkt er, at alle mennesker er ligeværdige og kompetente, men ikke ligestillede. Vi tror på, at de unge altid gør det bedst mulige, ud fra de forudsætninger som de har med sig.

Det er gennem relationen og dermed samspillet med anerkendende, autentiske, reflekterende, grænsesættende, professionelle, den egentlige udviklingsmulighed for denne målgruppe findes. Derfor har vi et særligt fokus på udviklingen af sociale færdigheder.

  • At den enkelte unges faglige, sociale og personlige potentiale udfoldes og udvikles i et relevant skole- og uddannelsesperspektiv.
  • At den unge motiveres til et stabilt fremmøde og dermed udvikler færdigheder i forhold til at mestre en hverdag,
    som er tilpasset den unges forudsætninger og behov.
  • Opnår forståelse for, at der er en sammenhæng mellem den indsats, der ydes og den udvikling der sker.