Visitation

Visitation til uddannelsen foregår gennem Ungdom Uddannelsesvejledningen, som indstiller til kommunalbestyrelsen / visitationsudvalget, om hvorvidt den enkelte unge med særlige behov kan optages på uddannelsen.

Herefter visiteres den unge til Vædderbos STU. UU-vejlederen og Vædderbos STU planlægger, sammen med den unge, et afklaringsforløb på op til 12 uger, hvor den unges interesser, særlige behov og færdigheder afklares.